Er ontstaan eisen voor informatiebeveiliging in de administratie

https://mdrol.eu/nl/Metadrol - Effectieve versterking van het lichaam voor nog betere trainingsresultaten!

ATEX is een wettelijke verordening van de Europese Unie die veiligheidseisen en gezondheidshulpmiddelen regelt die door alle producten moeten worden gemaakt voor hun positie in potentieel explosieve atmosferen. De laatste informatie, na de harmonisatiewerkzaamheden van de reeds bestaande ATEX 2014/34 / EU-normen zal beginnen op 20 april 2016, elk resultaat moet worden gemarkeerd:

1. CE-markering, 2. identificatienummer van de eenheid die het certificaat heeft afgegeven, 3. explosieveilig symbool, 4. explosiegroep, 5. apparaatcategorie, 6. explosiebeveiligingstype, 7. explosiesubgroep, 8. temperatuurklasse.Elk apparaat moet worden gefundeerd zodat het geen bedreiging vormt tijdens het boek. Afgifte van een certificaat door geautoriseerde instanties (bijv. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Testing and Certification Center Ltd Gliwice verzamelt met andere procedures: 1. WE-typetest - lijdt er uiteindelijk aan dat het apparaat aan de essentiƫle eisen voldoet richtlijnen, 2. productiekwaliteitsborging - de procedure tot goedkeuring van het kwaliteitssysteem, waardoor het product met de CE-markering kan worden gemarkeerd en een conformiteitsverklaring kan worden afgegeven, 3. productverificatie - de vraag- en testprocedure voor elk in het project geproduceerd materiaal om de overeenstemming met de regel te bepalen, 4. productkwaliteitsborging - de procedure het gebruikte kwaliteitssysteem, met inbegrip van eindinspectie en controle van producten, 5. conformiteit met het type - procedure om te voldoen aan de noodzakelijke tests van elk door de fabrikant geproduceerd artikel, ten slotte om te zorgen voor conformiteit met het type als gespecificeerd in het certificaat van EG-typeonderzoek en, in principe, de verwachte gegevens, 6. interne controle productie - procedure ura van het opstellen van technische documentatie van apparaten, moeten documenten worden opgeslagen voor een periode van 10 jaar vanaf de productie van het laatste exemplaar, 7. overdracht van technische documentatie naar het hoofd waarvan kennis is gegeven in de zin van opslag, documentatie moet een algemene beschrijving, ontwerp, tekeningen, diagrammen, beschrijvingen, lijst met normen, testresultaten en berekeningen, conformiteitsverklaring, 8. verificatie van de productie van eenheden.