Explosiegevaar in bakkerij

De ATEX-richtlijn (Frans: Atmosphères Explosibles, ook wel richtlijn 94/9 / EC genoemd - is de wet van de Europese Unie die de essentiële vereisten definieert van producten die bedoeld zijn om te geven in potentieel explosieve atmosferen. De meeste machines en apparatuur die in steenkoolmijnen worden gebruikt, lopen het risico op methaan- en kolenstofexplosie, en de ATEX-richtlijn heeft betrekking op gereedschappen en beschermende methoden die zijn bedoeld voor het meenemen van ruimtes met explosiegevaar. Tot voor kort liepen de veiligheidsvoorschriften in bepaalde landen van de Europese Unie uiteen, wat een grote moeilijkheid was voor de vrije uitwisseling van goederen tussen lidstaten.Vanuit deze betekenis werd een uniforme ATEX-richtlijn gecreëerd, die bestaande ontwerpen verenigde en de circulatie van materialen in de Europese Unie aanzienlijk vergemakkelijkte. Bij de uitvoering van de bepalingen van artikel 100 A van het Verdrag van Rome is het belangrijkste doel van de ATEX-richtlijn het waarborgen van het vrije verkeer van goederen met een hoog niveau van explosiebeveiliging. Wat betreft gegevensapparatuur voor functies in explosiegevaarlijke gebieden, hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie op 23 maart 1994 de ATEX-richtlijn 94/9 / EG uitgegeven, die deze op 1 juli 2003 in onderhoud heeft verworven. Bovendien werd Richtlijn 1999/92 / EG ATEX137 (ook ATEX-GEBRUIKERS genoemd op 16 december 1999 aangenomen, die in de reeks de minimale veiligheidseisen van de praktijk betreft in de betekenis waar er een risico is op een explosieve atmosfeer. De ATEX-richtlijn 94/9 / EG is tot 1 juli 2003 van kracht geworden en heeft de vorige oude aanpak-richtlijnen 76/117 / EEG en 79/196 / EEG vervangen.

CE-markering (Frans: Conformité Européenneidentificatienummer van de certificatie-instellingexplosieveilige symboolexplosie groepapparaatcategorietype explosiebeveiligingexplosie subgroeptemperatuurklasse

We raden Atex-training aan