Ontvlambare en vluchtige stoffen moeten worden verwarmd

De taak van elektrostatische aarding rekent op het minimaliseren van het risico op een explosie van ontvlambare stoffen, het effect van elektrostatische vonkoverslag. Het wordt meestal bereikt bij het transport en de behandeling van ontvlambare gassen, poeders en vloeistoffen.

Elektrostatische aarding die in vorm varieert. De zwaarste en verschillende gecompliceerde modellen kunnen ook worden gebruikt met een aardklem. Krachtiger en technologisch verbeterd zijn uitgerust met een orde van aardingsbescherming, waardoor het mogelijk is om het product te doseren of te transporteren, wanneer de aarding correct is aangesloten.

Elektrostatische aarding is meestal nuttig bij het laden of lossen van trein- en tankwagons, tanks, vaten, zogenaamde big-bags of elementen van procesinstallaties.

Als gevolg van het vullen of legen van tanks met een andere inhoud (bijv. Tanks met poeders, korrels, vloeistoffen, kunnen gevaarlijke elektrostatische ladingen optreden. De bron van hun reputatie kan ook het mengen, pompen of spuiten van brandbare stoffen zijn. Elektrische ladingen ontstaan ​​door het contact of de overdracht van individuele deeltjes. De hoeveelheid elektrische lading hangt af van de elektrostatische eigenschappen van de oppervlakken die contact met elkaar maken. In het effect van natuurlijk en snel contact met aarding of een ongeladen probleem, kan een korte stroompuls worden gecreëerd, die openbaar zal zijn in de gezichten van de vonk.Gebrek aan zorg voor vonkontlading kan leiden tot ontsteking van het gas- en luchtmengsel, wat een explosie of een gevaarlijke explosie betekent. Elektrostatische aarding elimineert het explosiegevaar door de gecontroleerde ontlading van elektrostatische ladingen.