Waarom bezet het toetsenbord het qwerty conglomeraat

Zou het ooit uw tijdgenoten raken, waarom bestaat het toetsenbord in uw blik, laptop en het regelen van een druk arrangement in abstracte hulp? De huidige is uitgesloten omdat noch de hele letter, noch de maat voor klanken of medeklinkers. Is dat waarom het idee om een ​​bedrijf te smeden dat gewoonlijk "QWERTY" betekent?

Toetsenbordmachines met een alfabetische ABCDEF-omlijning leverden niet veel commits op, deze rangschikking van knoppen werd immers geduwd door een rivier van haken en ogen. De meest voor de hand liggende zou een onderlinge binding van wapens met lettertypen zijn - de intelligentie werd vaak aangevallen, hoe sneller ze op de machine werden gemaakt. Christopher Sholes, een Amerikaanse correspondent en bedenker, veroverde de bigos.

Hij paste het toetsenbord zo aan dat de letters die veel in het Engelse jargon worden gebruikt, werden geblokkeerd door letters die iets minder vaak ronddraaien. Het werd aanwezig in 1878, terwijl de empowerment op de staart levendig bleek te zijn, dat de riem werd ondergebracht in heterere organisaties om in te zetten.

Hercontrole van fabricageverbetering werd gerapporteerd door Augustus Dvorak, docent aan de Washington University. Hij vormde het PYFGCRL-toetsenbord in 1936, meestal bekend als het Dvorak-toetsenbord, dat cardinaal efficiënte brekers overtuigde. Gissen werd toen niet ontvangen, meestal door de motor van verslaving aan de vorm van QWERTY.